ZASADY SPONSORINGU

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych pakietów:


Pakiet ,,Sponsor BC Obra Kościan”                                                                                   (opłata minimalna 3000,-zł rocznie/250,-zł miesięcznie)                                

Oferta: baner reklamowy na wszystkich meczach w Kościanie, prezentacja uzgodnionej treści reklamującej Sponsora przed i w przerwie meczu, umieszczenie wizytówki Sponsora na stronie www klubu w zakładce ,,SPONSORZY”.


Pakiet ,,Sponsor Biznes BC Obra Kościan”                                                                         (opłata minimalna 6000,-zł rocznie/ 500,-zł miesięcznie)                 

Oferta: baner reklamowy na wszystkich meczach w Kościanie, prezentacja uzgodnionej treści reklamującej Sponsora przed i w przerwie meczu, umieszczenie wizytówki Sponsora n stronie www klubu w zakładce ,,SPONSORZY”, prawo używania w swoich materiałach reklamowych logo klubu z dopiskiem ,,Sponsor Biznes - BC Obra Kościan”.


Pakiet ,,Sponsor Biznes Premium BC Obra Kościan”                                                       (opłata minimalna 9000,-zł rocznie/ 750,-zł miesięcznie)

Oferta: baner reklamowy na wszystkich meczach w Kościanie, prezentacja uzgodnionej treści reklamującej Sponsora przed i w przerwie meczu, umieszczenie wizytówki Sponsora na stronie www klubu w zakładce ,,SPONSORZY”, umieszczenie na spodenkach zawodników nazwy i logo Sponsora, prawo używania w swoich materiałach reklamowych logo klubu z dopiskiem ,,Sponsor Biznes Premium - BC Obra Kościan”.


Pakiet ,,Sponsor Główny BC Obra Kościan”                                                                        (opłata minimalna12000,-zł rocznie/ 1000,-zł miesięcznie)                      

Oferta: baner reklamowy na wszystkich meczach w Kościanie, prezentacja uzgodnionej treści reklamującej Sponsora przed i w przerwie meczu, umieszczenie wizytówki Sponsora na stronie www klubu w zakładce ,,SPONSORZY”, umieszczenie na koszulkach zawodników nazwy lub logo Sponsora, prawo używania w swoich materiałach reklamowych logo klubu z dopiskiem ,,Sponsor Główny - BC Obra Kościan”.

 

Firmy i osoby wspierające klub wpłatami do 3000,-zł rocznie                                                                  

Oferta: umieszczenie loga firmy na stronie www klubu w zakładce ,,Firmy wspierające” lub na życzenie w zakładce ,,KLUB 100”                                                    ***

SPONSOR GŁÓWNY

   

SPONSOR BIZNES PREMIUM

   

SPONSOR BIZNES 

   

SPONSOR BC OBRA

   
                                                                                                                                                                                                                        

   

   
               

  

   
                         
                 

   

 

   
                       
                       
                       

 

realizacja: Studio Fabryka