WALNE ZGROMADZENIE KLUBU

Zarząd Basket Klub Obra Kościan zawiadamia, że w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30 (I termin) i godz. 18.00 (II termin) w Sali Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Piastowskim 74 I piętro odbędzie się Walne Zgromadzenie Klubu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza

3. Sprawozdanie Zarządu

4. Zmiany w Statucie Klubu

5. Podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

 

Wszystkich członków Klubu serdecznie zapraszamy!

 

SPONSOR GŁÓWNY

     

    SPONSOR BIZNES                     PREMIUM

       

 

SPONSOR BIZNES 

         

 

 

SPONSOR BC OBRA

   
                                                                                                                                                                                                                                   

   

   
                            

     

   
                         

  

   
                                 
                         

   

 

   
                               
                         

 

 

 

   
                               

 

realizacja: Studio Fabryka